Advertisement
Quiz: Viden om skibe/både
Spørgsmål 1 af 10
En _____ udfylder samme funktion som en bro og transporterer personer, biler, jernbanetog mv. fra én destination til en anden – i fast rutefart?
Spørgsmål 2 af 10
Tankskibe over 250.000 tons DW tonnage, betragtes generelt som _____?
Advertisement
Spørgsmål 3 af 10
Der kan transporteres alle former for gods, fast og flydende i forskellige typer containere på et ________?
Spørgsmål 4 af 10
Nogle _____ er bygget som fabrikker, der kan partere og behandle hvalen om bord?
Spørgsmål 5 af 10
____ er fladbundede skibe med varpankre, der kan komme helt ind på stranden og sætte tropper og køretøjer i land?
Advertisement
Spørgsmål 6 af 10
Man bryder en sejlrende, som skibene kan benytte sig af?
Spørgsmål 7 af 10
_____ er en lille, smal, lang båd der drives fremad med en pagaj, og roeren sidder med front mod roretningen. Den mest almindelige kajaktype er til én person, men der findes udgaver med både to og fire roere?
Spørgsmål 8 af 10
_______ er betegnelsen for en større bilfærge med overnatnings- og underholdningsfaciliteter for passagererne?
Advertisement
Spørgsmål 9 af 10
____ var oprindelig et mindre sejlskib med kun en mast.
Spørgsmål 10 af 10
Man sejler baglæns og skal kigge sig over skulderen for ikke at komme i uføre?
Advertisement

Copyright 2023 - Wicked Media ApS
Kontakt | Privatlivspolitik