Advertisement
En quiz om dyreriget
Spørgsmål 1 af 10
Hvad hedder verdens største pattedyr?
Spørgsmål 2 af 10
Hvilken af disse fire hører ikke til bjørnefamilien (Ursidae)?
Advertisement
Spørgsmål 3 af 10
Kloakdyr adskiller sig fra andre pattedyr ved at lægge æg. Der findes kun to familier af kloakdyr som begge lever i områder i Australien, på Tasmanien og på Ny Guinea. Den ene familie er myrepindsvin. Hvad er navnet på den anden familie?
Spørgsmål 4 af 10
Hvilken hunderace er hunden i Radiserne (Charles M. Schultz' tegneserie Peanuts)? I den danske udgave hedder hunden Nuser; i originaludgaven Snoopy.
Spørgsmål 5 af 10
Danmarks mindste fugl vejer kun omkring 5 gram. Hvad hedder den?
Advertisement
Spørgsmål 6 af 10
Hvilken af disse 4 ynglende rovfugle - rørhøg, musvåge, tårnfalk og spurvehøg - er observeret som den almindeligst forekommende i Danmark iht. "Atlas III-projektet" under Dansk Ornitologisk Forening igennem fire ynglesæsoner fra 2014 til 2017?
Spørgsmål 7 af 10
Hvilken almindeligt forkommende fisk i danske farvande kaldes for en "københavner" i Jylland?
Spørgsmål 8 af 10
I Europa findes, foruden mennesket, kun een frit levende primatart. Hvilken?
Spørgsmål 9 af 10
Hvilken "fisk" lever bedst hvor der er varmt! Den har skæl, men ingen finner. Til gengæld har den antenner og ben - og på nogle af benene har den fødder. Arten hedder "Lepisma saccharina". Hvad kalder vi den?
Spørgsmål 10 af 10
Hvilken nulevende dyreorden er den nærmest beslægtede med fugle?
Advertisement

Copyright 2021 - Wicked Media ApS
Kontakt | Privatlivspolitik